KVKK ve Gizlilik Bildirimi PWT

KVKK ve Gizlilik Bildirimi

İNTERNET ÇEREZ POLİTİKASI

 

Veri sorumlusu olarak PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH tarafından işletilen www.pwt.de internet sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerinin gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet sitesi ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası ("Politika"), tüm Web Sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza çerezlerin kullanım amaçları ve yöntemlerini açıklamaktadır.

TANIMLAR

PWT: PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH Şirketini ifade eder.

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Sahibi: İnternet sitesini ziyaret eden kimliği belirli ya da belirlenebilir kılınan gerçek kişi

İnternet Sitesi: PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH Şirketi tarafından işletilen www.pwt.de İnternet sitesini ifade eder.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler, veri sorumlusu olarak Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirket tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 • PWT tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • PWT tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda başta PWT şirketleri olmak üzere iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, tıklayarak ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınızın ağ sunucusuna depolanan basit metin dosyalarıdır. Depolanan bu dosyalarda Web Sitesi gezinti bilgileriniz saklanmaktadır. Bu sayede erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi'ni tekrar ziyaret ettiğinizde bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi'ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir.

ÇEREZ KULLANIM AMAÇLARIMIZ

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları;

İnternet Sitesine ait dil tercihiniz veya konumunuz gibi ayarlarınızı saklayarak ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilmiş bilgiler sunabilmek,

İnternet Sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

İnternet Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,

Şirket'in sizin İnternet Sitesi'ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,

İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,

İnternet Sitesini ziyaretiniz esnasında güvenliğinizi ve gizliliği sağlamak, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi saklamak, size ve ilgi alanlarınıza daha uygun reklamları sağlamak,

İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,

Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

ÇEREZLERLE HANGİ VERİLERİNİZ İŞLENİYOR?

Çerez türlerine göre farklılık göstermekle birlikte temel olarak çerezler, Web Sitesi'ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Toplanan bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, İnternet Sitesi'nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

ÇEREZ TÜRLERİ VE KULLANIM ALANLARI

İnternet Sitemizde kullanım alanlarına göre farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Kullanılan bu çerezler İnternet Sitesi'nin çalışmasını sağlamak için kalıcı çerezler, oturum çerezleri, analitik çerezleri ve hedefleme çerezleridir.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

 

 

 

 

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

 

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Kalıcı Çerezler

(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

 

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

 

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

 

Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
 

 

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
 

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
 

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

 

 

 

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

 

Google Analitikleri

(Google Analytics)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Üçüncü kişilere iletilmemektedir. Sayfamızdaki çerez kullanımına onay vererek, Google analitiklerini de onaylamış oluyorsunuz. Aşağıdaki linke tıklayarak Google’ın verilerinizi işleme faaliyetlerini değiştirebilirsiniz

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr

 

ÇEREZ KULLANIMINI NASIL ENGELLEYEBİLİRSİNİZ?

Çerez kullanılmasını tercih etmemeniz halinde tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyeceğini ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi tarafınıza hatırlatmak isteriz. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Tarayıcınızdan Çerez kullanım ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitemizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin cihazınızda bıraktığı tüm çerezleri üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla silebilirsiniz. Aşağıda örnek olarak farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Internet Explorer

 1. Masaüstünü görev çubuğunda Internet Explorer simgesine tıklayın.
 2. Araçlar düğmesine daha sonra İnternet seçenekleri’ne tıklayın.
 3. Gizlilik sekmesine tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan sürgüyü yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine tıklayın.

Microsoft Edge

 1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden bulunan üç nokta’ ya tıklayın ve Ayarlar bölümüne girin. 
 2. Açılan yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç’ e tıkladıktan sonra açılan yeni pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.

Google Chrome

 1. Bilgisayarınızda Chrome' u açın.
 2. Sağ üstte Diğer Ayarlar' ı tıklayın.
 3. Altta Gelişmiş' i tıklayın.
 4. "Gizlilik ve güvenlik" in altında bulunan İçerik ayarları' nı tıklayın.
 5. Çerezler' i tıklayın.
 6. "Tüm çerezler ve site verileri" nin altında silmek istediğiniz sitenin adını arayın.
 7. Sitenin sağındaki bulunan Kaldır’ ı tıklayın

Mozilla Firefox

 1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler' i seçin.
 2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş kısmına girin.
 3. Firefox ayarını “geçmiş için özel ayarları kullansın” olarak değiştirin.
 4. Çerezleri göster ”...” düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi açılacaktır.
 5. “Arama:” bölümüne, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın.
 6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip “Seçilenleri sil” düğmesine tıklayın.
 7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra about:preferences sayfasını kapatın.

Safari

 1. Safari > Tercihler'i seçin.
 2. Gizlilik öğesini tıklayın.
 3. “Web Sitesi Verilerini” tıklayın.
 4. Bir veya daha fazla web sitesi seçerek “sonra Sil” veya “Tümünü Sil” e tıklayın.

ÇEREZ POLİTİKASI YÜRÜRLÜĞÜ

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 31.12.2020 tarihlidir. Politika’ nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’ nın yürürlük tarihi PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH Şirketi tarafından güncellenecektir.

İLETİŞİM

İşbu Politika ile ilgili sorularınız ve önerileriniz için pwt.istanbul@pwt.de adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

ÇALIŞAN AYDINLATMA FORMU

 

PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-Türkiye Şubesi (“Şirket”) bünyesinde çalışan statüsüne sahip olmanız sebebiyle Şirketimize beyan ve teslim ettiğiniz bilgi ve belgelerde yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesi kapsamında; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin (kan grubu bilginiz ve adli sicil kaydı) Şirket tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

TANIMLAR

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi (PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-TR),

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi (Çalışan),

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan) ilişkin (beyan ve teslim ettiğiniz bilgi ve belgelerde dahil) her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri: İlgili kişinin (Çalışan) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

TEMEL İLKELERİMİZ

Şirketimize beyan ve teslim ettiğiniz bilgi ve belgelerde yer alan kişisel verilerinizin;

Sizlerle kurulma iş sözleşmemiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanunu’ nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemlerin alınacağını bildiririz.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Şirketimize beyan ve teslim ettiğiniz bilgi ve belgelerde yer alan kişisel verileriniz otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlenmektedir. Kişisel veri işleme amaçlarımız şu şekildedir;

 • Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi için çalışanlar ile iletişim sağlanması,
 • İş sözleşmesinin oluşturulması ve ifası, işyeri faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirket bünyesinde fırsat eşitliğini değerlendirmek ve aynı pozisyondaki çalışanlara eşit muamele yapabilmek,
 • Çalışan iş birikimi ve tecrübesini, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerindeki pozisyon ve haklarının belirlenmesi,
 • Çalışanların yetki ve görevlerini tayin etme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, erişim yetkilerinin oluşturulması,
 • Şirket içi yapılacak toplantı, davet, yurtiçi, yurtdışı iş seyahatleri gibi operasyonların yürütülmesi,
 • Çalışan ücret ve masraf ödemelerinin gerçekleştirilmesi, yan haklar ve menfaatleri sürecinin yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlemelerinin Yürütülmesi,
 • Çalışma nedeniyle çalışan aile bireyleri/yakınlarının elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • İşyeri zimmet işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, özlük dosyalarının oluşturulması ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Çalışanların sağlık verilerinin hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya çalışanın görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibin yürütülmesi,
 • Çalışanın işyerinde çalıştığı süre boyunca acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık müdahalesi için kan grubunun bilinebilmesi, Acil Durumlarda Sağlık Görevlilerini bilgilendirmek,
 • Çalışanın adli sicil kaydı verisinin alınması neticesinde mecburi hizmet yükümlülüğünü varsa bu hususta bilgi sahibi olunabilmesi ve gerekli mercilere haber verme zorunluluğunun gerçekleştirilmesi,
 • İŞKUR, TÜİK’e veya SGK ile talep etmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak raporlama ve analiz işlemlerinin yürütülmesi,
 • Yasal olarak kişisel verileri talep etme hakkına sahip Adli Makamlar, Mahkemeler ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla paylaşılması,

Amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE AKTARIM AMAÇLARIMIZ

Şirketimiz adli sicil kaydınız bulunması halinde bu bilgiyi, hukuk büroları ile paylaşabilecektir. Kan grubunuza dair veriniz işyerimizde çalıştınız süre boyunca acil bir durum vukuunda ilk yardımcı personel ile sağlık hizmetleri görevlileri ile paylaşabilecektir. Görüntü kayıt sistemleri ile kayıt altına alınan verileriniz yönetici ve/veya yöneticinin belirlediği üçüncü kişilerce takip edilebilir/güvenlik şirketleri ile paylaşılabilir. Kişisel verileriniz, gerekli korumanın sağlanması ve aktarım amacıyla sınırlı olarak Şirket’in hizmet sunduğu veya aldığı 3. (üçüncü) kişilere, iş ortaklarına, grup şirketlerine, hissedarlarına, bağlı şirketlere ve iştiraklere gerekli olması halinde ve/veya Çalışanın talebi veya şirketler, bankalar, kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi üzerine aktarılabilecektir. Organizasyon amacı ile gerekli olan verileriniz Şirket içi yapılacak toplantı, davet, yurtiçi, yurtdışı iş seyahatleri gibi operasyonların yürütülmesi için ilgili organizasyonu gerçekleştiren kişi ve kurumlarla paylaşılabilecektir. İstihdamınıza uygun bulunan pozisyonun Şirket’in hizmet verdiği bir firma nezdinde görevlendirilmenizi, bu şirkete özgülenmiş şekilde çalışmanızı gerektirecek bir pozisyon olması halinde kişisel verilerinizin iş ortağımız şirket ile paylaşılması imkân dahilindedir. Şirketimize aile üyeleriniz, iş sözleşmemizin kapsamı dışında olan 3.kişiler hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.

KANUN’UN 11.MADDESİN GEREĞİ HAKLARINIZ

Bu madde kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz, Şirketimizle olan iş sözleşmeniz herhangi bir nedenle sona erse dahi, her halükârda Kanun’un 5.maddesi gereği veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle ilgili mevzuatlarda öngörülen veya veri işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca ilgili mevzuatlarda öngörülen sürelere uymak kaydı ile muhafaza edilmeye devam edecektir.

Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için;

 • pwt@hs02.kep.tr adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta,
 • Size ait şirketimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-Türkiye Şubesi ‘nin pwt.istanbul@pwt.de e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile,
 • Islak imzalı bir dilekçe Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul adresine şahsen yapacağınız başvuru ile,
 • Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul adresine,

Başvurunuzu İlgili kişi Başvuru Formu ile yapabilirsiniz.

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK madde 13’te belirtilen yukarıdaki yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yukarıda belirtilen yöntemler haricinde yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-Türkiye Şubesi olarak kanun kapsamında gerçekleşecek değişikler çerçevesinde işbu metin üzerinde yapılabilecek güncelleme haklarımız saklıdır.

 

 

 

ÇALIŞAN ADAYI VE ÇALIŞAN ADAYINCA BELİRTİLEN REFERANS

AYDINLATMA FORMU

PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-Türkiye Şubesi (“Şirket”) ’ne gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz İş Başvuru Formunda yer alan, Tarafınızca fiziki olarak teslim edilen ve Şirketimizin yapacak olduğu mülakatlarda (çağırılmanız halinde) beyan ettiğiniz genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesi kapsamında; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesi ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

TANIMLAR

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi (PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH ve PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-TR),

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi (Çalışan Adayı),

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı) ilişkin iş başvuru formunda yer alan bilgiler de dahil her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri: İlgili kişinin (Çalışan Adayı) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

TEMEL İLKELERİMİZ

İş Başvuru Formunda yer alan, Tarafınızca fiziki olarak teslim edilen ve Şirketimizin yapacak olduğu mülakatlarda (çağırılmanız halinde) beyan ettiğiniz kişisel verilerinizin;

Sizlerle kurulma ihtimali olan iş ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanunu’ nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemlerin alınacağını bildiririz.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

İş Başvuru Formunda yer alan, tarafınızca fiziki olarak teslim edilen veya Şirketimizin yapacak olduğu mülakatlarda (çağırılmanız halinde) beyan ettiğiniz kişisel verileriniz, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlenmektedir. Kişisel veri işleme amaçlarımız şu şekildedir;

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, başvurulan pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunun tespiti,
 • Çalışan adayı ile iletişimin sağlanması,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin değerlendirilmesi, görevlendirme süreçlerinin planlanması/değerlendirilmesi,
 • Çalışan adayı iş birikimi ve tecrübesi, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarının belirlenmesi,
 • Çalışma nedeniyle çalışan aile bireyleri/yakınlarının elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,
 • Çalışan Adayının şirketimizde çalışan başkaca yakını olup olmadığının tespiti ile işyerindeki ast-üst ilişkisinin sağlıklı şekilde belirlenmesi,
 • Referans gösterilmesi halinde bildirilen kişilerin verilerinin kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleri, haklar, performans, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileri, iletişim becerileri ve genel profil hakkında bilgi sahibi olunması, çalışan adayınca verilen bilgilerin teyit edilmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Amacıyla işlenmektedir.

Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirket kontrol ve denetiminde tutulabilir. Bu doğrultuda iş başvuru formunun Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olması mümkün olabilecektir.

KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE AKTARIM AMAÇLARIMIZ

Şirketimiz kanun hükmünün yerine getirilmesi amacıyla ilgili adli ve idari Kamu Kuruluşlarınca talep edilmesi veya kamu güvenliğinin gerekliliği nedeniyle tarafınıza ait bilgileri ilgili adli ve idari Kamu Kuruluşları ile paylaşabilecektir. Şirketimize aile üyeleriniz, referanslarınız, tarafınızı iş başvurusunda bulunmaya yönlendiren tanıdıklarınız gibi 3.kişiler hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen aktarım amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9.maddesi hükümlerine uygun olarak aktarılabilecektir.

KANUN’UN 11.MADDESİN GEREĞİ HAKLARINIZ

Bu madde kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirketimize olan başvurularınızın olumsuz sonuçlanması halinde şirketimiz max 6 ay içinde verilerinizi imha edecektir. Mülakata çağırılan adayların sadece beyan ettikleri kimlik ve iletişim verileri 2yıl saklanacak olup başvuru evrakları mülakattan itibaren max 6 ay içinde şirketimiz tarafından imha edilecektir.  

Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için;

 • pwt@hs02.kep.tr adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta,
 • Size ait şirketimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-Türkiye Şubesi ‘nin pwt.istanbul@pwt.de e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile,
 • Islak imzalı bir dilekçe Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul adresine şahsen yapacağınız başvuru ile,
 • Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul adresine,

Başvurunuzu İlgili kişi Başvuru Formu ile yapabilirsiniz.

Talebiniz, 6698 sayılı Kanun’un 13.maddesinde belirtilen ve yukarıda da saydığımız yöntemlerle gönderilmediği takdirde tarafımızca dikkate alınmayacaktır. İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK madde 13’te belirtilen yukarıdaki yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Şirket olarak kanun kapsamında gerçekleşecek değişikler çerçevesinde işbu metin üzerinde yapılabilecek güncelleme haklarımız saklıdır.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇERÇEVESİNDE ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİLER VE MÜŞTERİ FİRMA YETKİLİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(“KVKK”) 10.maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH ve PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH- Türkiye (“Şirket”) tarafından düzenlenmiştir.

Şirketimize beyan ve teslim ettiğiniz bilgi ve belgelerde yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesi kapsamında; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde, kanun hükümlerinin gerekliliği ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin (kan grubu bilginiz ve adli sicil kaydı) şirket tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

TANIMLAR

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi (PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH),

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi,

Örnek olarak; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin bilgiler kişisel verilerinizdir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler Şirketimiz ’in bu konudaki Politikası gereği kişisel veri olarak kabul edilmez.

Özel nitelikli kişisel veri: İlgili kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

  a. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH Şirketi ve Türkiye şubesi tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

  b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde şirketimiz tarafından toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız şu şekildedir;

 • Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, hizmet/satış işlemine dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilmeniz için zorunlu olan evrakların hazırlanması,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin gerekli ödeme, faturalandırma dahil finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

Amacıyla işlenmektedir.

  c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilmeniz için zorunlu olan evrakların hazırlanması, amaçlarıyla KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, kişisel verileriniz, gerekli korumanın sağlanması ve aktarım amacıyla sınırlı olarak Şirket’in hizmet aldığı 3. (üçüncü) kişilere, yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarına, grup şirketlerine, hissedarlarına, bağlı şirketlere ve iştiraklere gerekli olması halinde şirketler, bankalar, kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi üzerine aktarılabilecektir.

   d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Şirketimize tarafınızla olan satış/hizmet/ticari sözleşmemizin dışındaki 3.kişiler hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.

   e) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirsiniz;

KVKK’ nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak işleme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için doğru ve güncel verilerinizi paylaşmanız gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde site içinde belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi, aksi halde tarafınızca iletilen doğru veya güncel olmayan bilgilerden Şirket olarak sorumluluğumuzun bulunmadığını bildirmekteyiz.

   f) KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK madde 13’te belirtilen aşağıdaki yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için;

 • pwt@hs02.kep.tr adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta,
 • Size ait şirketimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, Eryap Grup Mineral Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin pwt.istanbul@pwt.de e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile,
 • Islak imzalı bir dilekçe Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul adresine şahsen yapacağınız başvuru ile,
 • Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul adresine,

Başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurunuzu İlgili kişi Başvuru Formu ile yapabilirsiniz.

Talebiniz, 6698 sayılı Kanun’un 13.maddesinde belirtilen ve yukarıda da saydığımız yöntemlerle gönderilmediği takdirde tarafımızca dikkate alınmayacaktır. 

PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-Türkiye Şubesi olarak kanun kapsamında gerçekleşecek değişikler çerçevesinde işbu metin üzerinde yapılabilecek güncelleme haklarımız saklıdır.

 

 

PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH

BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Şirketimiz, başvuru formunu aşağıdaki gibi düzenlemiştir. Şirketimize yapılan başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Şirketimiz Başvuru Sahibi ’nin talebini kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Şirketimiz başvurunun cevabını Başvuru Sahibi’ ne formda belirttiği bilgilendirme yöntemi ile iletir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz tarafından gereği yerine getirilir.

   a. Yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular; İşbu Başvuru Formu’ nun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi ’nin Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul adresli posta adresimize yazılı ve ıslak imzalı başvurusu ile, 
 • Noter vasıtasıyla kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile, tarafımıza iletilebilecektir.

   b. Elektronik olarak Şirketimize yapılacak başvurular;

 • Başvuru Sahibi ’nin 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmesi suretiyle,
 • Sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden e-posta adresimize elektronik olarak,
 • Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da Başvuru Sahibi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak tarafımıza iletilebilecektir.

Yukarıda belirlenen vasıtalar haricinde yapılan başvurular yahut kimliği teyit eden belgelerin yetersiz olduğu başvurular, bu eksikler giderilene dek veri güvenliğini sağlamak adına işleme alınmaz. Bu kapsamda Şirket’in kimlik tespiti yapabilmek adına her türlü teyit edici bilgi ve belge talep etme hakkı yahut talebin açık olmadığı hallerde açıklama talep etme hakları saklıdır. 

Aşağıda tarafınızca iletilen başvuruların şirketimize ulaşması için gerekli olan bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması] Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]  pwt@hs02.kep.tr

 

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Mobil İmza ya da E-imzalı olarak   E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]  pwt.istanbul@pwt.de E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
       

 

Talebiniz, 6698 sayılı Kanun’un 13.maddesinde belirtilen ve yukarıda da saydığımız yöntemlerle gönderilmediği takdirde tarafımızca dikkate alınmayacaktır. Usulüne uygun olarak gönderilen talepler Kanun Madde 13/3 uyarınca yazılı olarak iletilen adresinize veya elektronik ortamda iletilen elektronik posta adresinize veya güvenli elektronik posta adresinize gönderim yapılarak cevaplandırılacaktır. Bu nedenle tarafımıza iletilen kişisel verilerin doğruluğundan ve bu kişisel verileri paylaşmak konusunda yetkili olduğunuzdan emin olunuz.

Forma Ulaşmak İçin Lütfen tıklayınız.

Your contact to your PWT Expert