KVKK Politikaları PWT

KVKK ve Gizlilik Bildirimi

KVKK Politikaları

 

Veri sorumlusu olarak PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH tarafından işletilen www.pwt.de internet sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerinin gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet sitesi ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası ("Politika"), tüm Web Sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza çerezlerin kullanım amaçları ve yöntemlerini açıklamaktadır.

TANIMLAR

PWT: PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH Şirketini ifade eder.

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Sahibi: İnternet sitesini ziyaret eden kimliği belirli ya da belirlenebilir kılınan gerçek kişi

İnternet Sitesi: PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH Şirketi tarafından işletilen www.pwt.de İnternet sitesini ifade eder.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler, veri sorumlusu olarak Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirket tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 • PWT tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • PWT tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda başta PWT şirketleri olmak üzere iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, tıklayarak ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınızın ağ sunucusuna depolanan basit metin dosyalarıdır. Depolanan bu dosyalarda Web Sitesi gezinti bilgileriniz saklanmaktadır. Bu sayede erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi'ni tekrar ziyaret ettiğinizde bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi'ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir.

ÇEREZ KULLANIM AMAÇLARIMIZ

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları;

İnternet Sitesine ait dil tercihiniz veya konumunuz gibi ayarlarınızı saklayarak ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilmiş bilgiler sunabilmek,

İnternet Sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

İnternet Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,

Şirket'in sizin İnternet Sitesi'ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,

İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,

İnternet Sitesini ziyaretiniz esnasında güvenliğinizi ve gizliliği sağlamak, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi saklamak, size ve ilgi alanlarınıza daha uygun reklamları sağlamak,

İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,

Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

ÇEREZLERLE HANGİ VERİLERİNİZ İŞLENİYOR?

Çerez türlerine göre farklılık göstermekle birlikte temel olarak çerezler, Web Sitesi'ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Toplanan bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, İnternet Sitesi'nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

ÇEREZ TÜRLERİ VE KULLANIM ALANLARI

İnternet Sitemizde kullanım alanlarına göre farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Kullanılan bu çerezler İnternet Sitesi'nin çalışmasını sağlamak için kalıcı çerezler, oturum çerezleri, analitik çerezleri ve hedefleme çerezleridir.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

 

 

 

 

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

 

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Kalıcı Çerezler

(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

 

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

 

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

 

Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
 

 

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
 

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
 

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

 

 

 

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

 

Google Analitikleri

(Google Analytics)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Üçüncü kişilere iletilmemektedir. Sayfamızdaki çerez kullanımına onay vererek, Google analitiklerini de onaylamış oluyorsunuz. Aşağıdaki linke tıklayarak Google’ın verilerinizi işleme faaliyetlerini değiştirebilirsiniz

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr

 

ÇEREZ KULLANIMINI NASIL ENGELLEYEBİLİRSİNİZ?

Çerez kullanılmasını tercih etmemeniz halinde tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyeceğini ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi tarafınıza hatırlatmak isteriz. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Tarayıcınızdan Çerez kullanım ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitemizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin cihazınızda bıraktığı tüm çerezleri üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla silebilirsiniz. Aşağıda örnek olarak farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Internet Explorer

 1. Masaüstünü görev çubuğunda Internet Explorer simgesine tıklayın.
 2. Araçlar düğmesine daha sonra İnternet seçenekleri’ne tıklayın.
 3. Gizlilik sekmesine tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan sürgüyü yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine tıklayın.

Microsoft Edge

 1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden bulunan üç nokta’ ya tıklayın ve Ayarlar bölümüne girin. 
 2. Açılan yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç’ e tıkladıktan sonra açılan yeni pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.

Google Chrome

 1. Bilgisayarınızda Chrome' u açın.
 2. Sağ üstte Diğer Ayarlar' ı tıklayın.
 3. Altta Gelişmiş' i tıklayın.
 4. "Gizlilik ve güvenlik" in altında bulunan İçerik ayarları' nı tıklayın.
 5. Çerezler' i tıklayın.
 6. "Tüm çerezler ve site verileri" nin altında silmek istediğiniz sitenin adını arayın.
 7. Sitenin sağındaki bulunan Kaldır’ ı tıklayın

Mozilla Firefox

 1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler' i seçin.
 2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş kısmına girin.
 3. Firefox ayarını “geçmiş için özel ayarları kullansın” olarak değiştirin.
 4. Çerezleri göster ”...” düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi açılacaktır.
 5. “Arama:” bölümüne, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın.
 6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip “Seçilenleri sil” düğmesine tıklayın.
 7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra about:preferences sayfasını kapatın.

Safari

 1. Safari > Tercihler'i seçin.
 2. Gizlilik öğesini tıklayın.
 3. “Web Sitesi Verilerini” tıklayın.
 4. Bir veya daha fazla web sitesi seçerek “sonra Sil” veya “Tümünü Sil” e tıklayın.

ÇEREZ POLİTİKASI YÜRÜRLÜĞÜ

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 31.12.2020 tarihlidir. Politika’ nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’ nın yürürlük tarihi PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH Şirketi tarafından güncellenecektir.

İLETİŞİM

İşbu Politika ile ilgili sorularınız ve önerileriniz için pwt.istanbul@pwt.de adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Your contact to your PWT Expert