Veri Sorumlusuna Başvuru PWT

KVKK ve Gizlilik Bildirimi

Veri Sorumlusuna Başvuru

 

 

PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH

BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Şirketimiz, başvuru formunu aşağıdaki gibi düzenlemiştir. Şirketimize yapılan başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Şirketimiz Başvuru Sahibi ’nin talebini kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Şirketimiz başvurunun cevabını Başvuru Sahibi’ ne formda belirttiği bilgilendirme yöntemi ile iletir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz tarafından gereği yerine getirilir.

   a. Yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular; İşbu Başvuru Formu’ nun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi ’nin Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul adresli posta adresimize yazılı ve ıslak imzalı başvurusu ile, 
  • Noter vasıtasıyla kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile, tarafımıza iletilebilecektir.

   b. Elektronik olarak Şirketimize yapılacak başvurular;

  • Başvuru Sahibi ’nin 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmesi suretiyle,
  • Sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden e-posta adresimize elektronik olarak,
  • Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da Başvuru Sahibi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak tarafımıza iletilebilecektir.

Yukarıda belirlenen vasıtalar haricinde yapılan başvurular yahut kimliği teyit eden belgelerin yetersiz olduğu başvurular, bu eksikler giderilene dek veri güvenliğini sağlamak adına işleme alınmaz. Bu kapsamda Şirket’in kimlik tespiti yapabilmek adına her türlü teyit edici bilgi ve belge talep etme hakkı yahut talebin açık olmadığı hallerde açıklama talep etme hakları saklıdır. 

Aşağıda tarafınızca iletilen başvuruların şirketimize ulaşması için gerekli olan bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması] Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]  pwt@hs02.kep.tr

 

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Mobil İmza ya da E-imzalı olarak   E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]  pwt.istanbul@pwt.de E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
       

 

Talebiniz, 6698 sayılı Kanun’un 13.maddesinde belirtilen ve yukarıda da saydığımız yöntemlerle gönderilmediği takdirde tarafımızca dikkate alınmayacaktır. Usulüne uygun olarak gönderilen talepler Kanun Madde 13/3 uyarınca yazılı olarak iletilen adresinize veya elektronik ortamda iletilen elektronik posta adresinize veya güvenli elektronik posta adresinize gönderim yapılarak cevaplandırılacaktır. Bu nedenle tarafımıza iletilen kişisel verilerin doğruluğundan ve bu kişisel verileri paylaşmak konusunda yetkili olduğunuzdan emin olunuz.

Forma Ulaşmak İçin Lütfen tıklayınız.

Your contact to your PWT Expert